Bongdainfo.biz xin phép tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  • Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung được lấy tự động từ nhiều nguồn trên Internet. Do đó Bongdainfo không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật.
  • Bongdainfo.biz nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết trên bongdainfo.biz là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định về tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào.
  • Thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.
logo bongdainfo
Bongdainfo từ chối trách nhiệm