LTĐ C2

Thứ 6 - 03/05

02:00 - 03/05 BK
 
02:00 - 03/05 BK
 

Thứ 6 - 10/05

02:00 - 10/05 BK
 
02:00 - 10/05 BK
 

Hôm qua, thứ 6 - 19/04

02:00 - 19/04 TK
H1: 0-1 |Tổng TS: 3-1
FPT Play
02:00 - 19/04 TK
H1: 0-0 | HP: 0-0 | Pen: 4-2 |Tổng TS: 2-2
FPT Play
02:00 - 19/04 TK
H1: 2-0 |Tổng TS: 3-1
FPT Play
02:00 - 19/04 TK
H1: 1-0 |Tổng TS: 1-3
FPT Play

Thứ 6 - 12/04

02:00 - 12/04 TK
H1: 0-1
FPT Play
02:00 - 12/04 TK
FPT Play
02:00 - 12/04 TK
FPT Play
02:00 - 12/04 TK
FPT Play

Thứ 6 - 15/03

03:00 - 15/03 1/8
H1: 0-1 |Tổng TS: 3-2
FPT Play
03:00 - 15/03 1/8

3 - 2

Qarabag 1
H1: 0-0 |Tổng TS: 5-4
FPT Play
03:00 - 15/03 1/8
H1: 1-0 |Tổng TS: 1-4
FPT Play
03:00 - 15/03 1/8

6 - 1

Sparta Prague
H1: 4-1 |Tổng TS: 11-2
FPT Play
00:45 - 15/03 1/8
Rangers

0 - 1

H1: 0-0 |Tổng TS: 2-3
FPT Play
00:45 - 15/03 1/8
Slavia Prague 1

1 - 3

H1: 0-3 |Tổng TS: 3-7
FPT Play
00:45 - 15/03 1/8
H1: 1-0 |Tổng TS: 3-5
FPT Play
00:45 - 15/03 1/8
H1: 2-0 |Tổng TS: 5-1
FPT Play

Thứ 6 - 08/03

03:00 - 08/03 1/8

4 - 2

Slavia Prague 1
H1: 3-1
FPT Play
03:00 - 08/03 1/8

2 - 2

Rangers
H1: 1-2
FPT Play
03:00 - 08/03 1/8
FPT Play
03:00 - 08/03 1/8
FPT Play
00:45 - 08/03 1/8
Qarabag

2 - 2

H1: 2-0
FPT Play
00:45 - 08/03 1/8
H1: 2-0
FPT Play
00:45 - 08/03 1/8
Sparta Prague

1 - 5

H1: 0-3
FPT Play

Thứ 5 - 07/03

00:45 - 07/03 1/8
FPT Play

Thứ 6 - 23/02

03:00 - 23/02 PO 1/8
H1: 1-1 |Tổng TS: 5-3
FPT Play
03:00 - 23/02 PO 1/8
H1: 1-1 | HP: 0-0 | Pen: 4-2 |Tổng TS: 2-2
FPT Play
03:00 - 23/02 PO 1/8
Sparta Prague

4 - 1

H1: 1-1 |Tổng TS: 6-4
FPT Play
03:00 - 23/02 PO 1/8

1 - 1

Young Boys
H1: 1-0 |Tổng TS: 4-2
FPT Play
00:45 - 23/02 PO 1/8
H1: 0-2 | HP: 1-0 |Tổng TS: 3-2
FPT Play
00:45 - 23/02 PO 1/8
Qarabag 1

2 - 3

H1: 0-0 | HP: 2-1 |Tổng TS: 6-5
FPT Play
00:45 - 23/02 PO 1/8
H1: 1-1 |Tổng TS: 3-5
FPT Play
00:45 - 23/02 PO 1/8
H1: 0-0 |Tổng TS: 1-2
FPT Play

Không có trận đấu nào