LTĐ J League

Thứ 7 - 20/07

16:00 - 20/07 24
 
16:00 - 20/07 24
Machida Zelvia

vs

 
17:00 - 20/07 24

vs

Tokyo Verdy
 
17:00 - 20/07 24
 
17:00 - 20/07 24
 
17:00 - 20/07 24
Jubilo Iwata

vs

 

Chủ nhật - 21/07

Thứ 4 - 07/08

17:00 - 07/08 25

vs

Jubilo Iwata
 
17:00 - 07/08 25

vs

Machida Zelvia
 
17:00 - 07/08 25
 
17:00 - 07/08 25
 
17:00 - 07/08 25
Tokyo Verdy

vs

 

Thứ 7 - 10/08

Chủ nhật - 11/08

16:00 - 11/08 26
Machida Zelvia

vs

 
17:00 - 11/08 26
 
17:00 - 11/08 26
Jubilo Iwata

vs

 
17:00 - 11/08 26
 
17:00 - 11/08 26

vs

Tokyo Verdy
 

Thứ 2 - 12/08

Thứ 6 - 16/08

17:30 - 16/08 27
 

Thứ 7 - 17/08

16:00 - 17/08 27
Machida Zelvia

vs

Jubilo Iwata
 
17:00 - 17/08 27
 
17:00 - 17/08 27

vs

Tokyo Verdy
 
17:00 - 17/08 27
 

Không có trận đấu nào